Накопичення активів

Що таке накопичення активів?

Накопичення активів – це збільшення фінансових активів, що утримуються за рахунок прибутків, заощаджень та прибутку від інвестицій. Накопичення активів можна виміряти як грошову вартість інвестицій, величину доходу, що реінвестується, або зміну вартості активів, що перебувають у власності.

Ключові винос

  • Накопичення активів – це процес заощадження та збільшення фінансових активів, який серед інших активів може включати прибуток, заощадження та нерухомість.
  • Накопичення активів часто є посиланням на нефізичні активи, які відображаються на папері, такі як майнові акти, акції, облігації, пенсійні рахунки та банківські депозити.
  • Для окремого інвестора найпоширенішою формою накопичення активів є пенсійний план, який класифікується як з визначеною вигодою, так і з визначеним внеском.
  • Уряди заохочують накопичення активів через податкові пільги щодо пенсійних планів; до них належать ІРА, в яких податки не сплачуються доти, поки не будуть вилучені заощаджені гроші.

Розуміння накопичення активів

Накопичення активів, як правило, відноситься до накопичення нефізичних фінансових інструментів, представлених на папері, що приносять прибуток, відсотки, орендну плату, роялті, збори або приріст капіталу. Ці активи отримують вартість на основі контрактної вимоги, а не відчутної якості. Приклади нефізичних фінансових інструментів включають акції, банківські депозити та облігації.

Накопичення активів також, рідше, може стосуватися накопичення матеріальних засобів виробництва, таких як заводи або дослідження та розробки, а також невиробничих матеріальних активів, таких як нерухомість.

Накопичення та вибуття активів

Пенсійні плани – найпоширеніший метод накопичення активів для окремих інвесторів. У Сполучених Штатах пенсійні плани, як правило, класифікуються як програми із визначеними виплатами або як такі із встановленим внеском. У плані з визначеними виплатами рішення щодо накопичення активів в основному приймаються адміністраторами пенсійних фондів, включаючи збір грошей, здійснення інвестицій та реінвестування прибутку від інвестицій. Окремих рахунків для кожного учасника не існує.

У плані з визначеними внесками кожен учасник має рахунок, а рішення щодо накопичення активів, зокрема, скільки заощадити та як інвестувати чи реінвестувати, приймаються кожним учасником.

Деякі типи пенсійних планів, такі як плани залишків грошових коштів, поєднують в собі особливості як схем із визначеними виплатами, так і схем із визначеними внесками.

Податкові звільнення для заохочення накопичення активів

Урядові пенсійні плани часто отримують податкові пільги для заохочення накопичення активів. Найчастіше гроші, внесені на пенсійний рахунок, не оподатковуються як дохід на момент їх внеску. У випадку планів, наданих роботодавцем, роботодавець може отримати податкову знижку на внесену суму, як якщо б це була звичайна компенсація працівникам. Це відоме як внесок до оподаткування, і дозволена сума суттєво різниться залежно від типу пенсійного плану.

Інша суттєва перевага полягає в тому, що активи в плані ростуть шляхом інвестування без оподаткування щорічного приросту. Після вилучення грошей вони оподатковуються повністю як дохід за рік виведення.

Плани Roth IRA та Roth 401 (k) пропонують податкові пільги, які по суті відмінні від більшості пенсійних планів. Внески на Roth IRA та Roth 401 (k) s повинні здійснюватися за рахунок грошей, які оподатковуються як дохід. Зняття коштів з рахунку отримує платник податку без оподаткування.