Визначення позики для перетворення активів

Що таке позика для перетворення активів?

Позика для конвертації активів – це короткострокова позика, яка зазвичай виплачується шляхом ліквідації активу, як правило, товарно-матеріальних цінностей або дебіторської заборгованості. Позики для конвертації активів іноді використовують компанії з дуже сезонним бізнесом, наприклад, ті, які отримують більшу частину свого доходу близько Різдва.

Як працює позика для перетворення активів

Наприклад, іграшковій компанії, можливо, доведеться платити своїм працівникам у середині листопада, але вона не має грошей, оскільки вона виділила більшу частину своїх коштів на виробництво та продаж іграшок, які не будуть придбані до грудня. Одним із варіантів, який може вивчити компанія-іграшка, є отримання позики для конвертації активів. Це може взяти позику, одночасно погоджуючись продати вантажівку для доставки на продаж. Коли вантажівка продається, позика виплачується. Якщо вона не продається, компанія-виробник іграшок буде не сплачувати кредит, але позикодавець матиме вантажівку в заставу.

Позика для перетворення активів проти строкової позики

Залежно від кредитоспроможності, компанія-виробник іграшок може мати інші варіанти запозичення. Він може взяти строкову позику, використовуючи вантажівку для доставки як заставу, і виплатити позику протягом більш тривалого періоду. Таким чином він міг утримувати вантажівку до тих пір, поки він продовжував здійснювати платежі за позикою.

Короткий огляд

Позики для перетворення активів – це короткострокові позики, корисні для сезонів, що діють, і отримуються шляхом ліквідації активу, як правило, запасів або дебіторської заборгованості.