Як використовується стандартне відхилення для визначення ризику?

Вимірювання ризиків є дуже важливою складовою багатьох галузей фінансової галузі. Хоча це відіграє важливу роль в економіці та бухгалтерському обліку, вплив точного або неправильного вимірювання ризику найбільш чітко проілюстровано в інвестиційному секторі.

Знання ймовірності того, що цінний папір – незалежно від того, інвестуєте ви в акції, опціони чи пайові фонди – рухається несподівано, може бути різницею між правильно розміщеною торгівлею та банкрутством. Трейдери та аналітики використовують ряд показників для оцінки волатильності та відносного ризику потенційних інвестицій, але найпоширенішою метрикою є стандартне відхилення.


Прочитайте далі, щоб дізнатись більше про стандартне відхилення та про те, як воно допомагає визначити ризик в інвестиційній галузі.

Ключові винос

  • Одним з найпоширеніших методів визначення ризику, який представляє інвестиція, є стандартне відхилення.
  • Стандартне відхилення допомагає визначити волатильність ринку або розкид цін активів від їх середньої ціни.
  • Коли ціни дико рухаються, стандартне відхилення є великим, тобто інвестиції будуть ризикованими.
  • Низьке стандартне відхилення означає, що ціни спокійні, тому інвестиції мають низький ризик.

Що таке стандартне відхилення?

Стандартне відхилення – це основне математичне поняття, яке вимірює волатильність на ринку або середню величину, на яку окремі точки даних відрізняються від середньої. Простіше кажучи, стандартне відхилення допомагає визначити розподіл цін активів від їх середньої ціни.


Коли ціни різко коливаються вгору або вниз, стандартне відхилення є високим, тобто висока волатильність. З іншого боку, коли між торговими діапазонами існує вузький розкид, середнє відхилення є низьким, тобто волатильність низькою. Що ми можемо за цим визначити? Нестабільні ціни означають, що середньоквадратичне відхилення є високим, і воно є низьким, коли ціни відносно спокійні і не піддаються диким коливанням.

Хоча стандартне відхилення є важливим показником інвестиційного ризику, воно не єдине. Є багато інших заходів, за допомогою яких інвестори можуть визначити, чи є актив занадто ризиковим для них – чи недостатньо ризикованим.

Обчислення середньоквадратичного відхилення

Стандартне відхилення обчислюється шляхом віднімання середнього значення з кожного значення, а потім квадратування, додавання та усереднення різниць, щоб отримати дисперсію.

Хоча дисперсія сама по собі є корисним показником діапазону та волатильності, квадратування окремих відмінностей означає, що вони більше не реєструються в тій самій одиниці виміру, що і вихідний набір даних.

Для цін на акції вихідні дані вказані в доларах, а дисперсія – у доларах у квадраті, що не є корисною одиницею виміру. Стандартне відхилення – це просто квадратний корінь з дисперсії, повертаючи його до початкової одиниці виміру та роблячи набагато простішим у використанні та інтерпретації.

Зв’язок стандартного відхилення з ризиком

При інвестуванні стандартне відхилення використовується як показник цінова дія та чим ширший діапазон, тим більший ризик. Цінні папери з обмеженим асортиментом або ті, які не збиваються з місця, не вважаються великим ризиком. Це тому, що можна – з відносною впевненістю – припустити, що вони продовжують поводитися однаково. Цінний папір з дуже великим діапазоном торгівлі та тенденцією до стрибків, раптових зворотів або розриву є набагато ризикованішим, що може означати більші втрати. Але пам’ятайте, що ризик – це не обов’язково погана річ в інвестиційному світі. Чим ризикованіший захист, тим більший потенціал він має для виплат.

Короткий огляд

Чим вище стандартне відхилення, тим ризикованіші інвестиції.

При використанні стандартного відхилення для вимірювання ризику на фондовому ринку основним припущенням є те, що більша частина цінової діяльності дотримується моделі нормального розподілу. При нормальному розподілі індивідуальні значення потрапляють в межах одного стандартного відхилення середнього значення, вище або нижче, 68% часу. Значення знаходяться в межах двох стандартних відхилень 95% випадків.

Наприклад, для акцій із середньою ціною 45 доларів і стандартним відхиленням 5 доларів можна з 95% достовірністю припустити, що наступна ціна закриття залишатиметься між 35 і 55 доларами. Однак ціна різко падає або піднімається поза цим діапазоном у 5% випадків. Акції з високою волатильністю, як правило, мають високі стандартні відхилення, тоді як відхилення стабільного   запасу блакитних фішок зазвичай досить низькі.

То що ми можемо з цього визначити? Чим меншим буде стандартне відхилення, тим менш ризикованими будуть інвестиції, долар за долар. З іншого боку, чим більша дисперсія та стандартне відхилення, тим більш мінливим є цінний папір. Хоча інвестори можуть припустити, що ціна залишається в межах двох стандартних відхилень у середньому 95% часу, це все ще може бути дуже великим діапазоном. Як і в усьому іншому, чим більша кількість можливих результатів, тим більший ризик обрати неправильний.