Дохід на душу населення

Що таке дохід на душу населення?

Дохід на душу населення – це показник суми грошей, зароблених на людину в країні чи географічному регіоні. Дохід на душу населення може бути використаний для визначення середнього доходу на одну особу для тієї чи іншої області та для оцінки рівня життя та якості життя населення. Дохід на душу населення для нації розраховується шляхом ділення національного доходу країни на її населення.

Розуміння доходу на душу населення

Дохід на душу населення враховує кожного чоловіка, жінку та дитину, навіть новонароджених немовлят, як члена населення. Це на відміну від інших загальновизнаних показників процвітання району, таких як дохід домогосподарства, що враховує всіх людей, що проживають під одним дахом, як домогосподарство, і дохід сім’ї, який вважається сім’єю тих, хто пов’язаний за народженням, шлюбом чи усиновленням і проживає під одним дахом.

Дохід на душу населення в США

Бюро перепису населення США займає обстеження доходу на душу населення кожні десять років і переглядає свої оцінки кожного вересня. Під час перепису береться загальний дохід за попередній рік для всіх 15 років і старше та обчислюється середнє середнє значення даних. Перепис включає зароблені доходи (включаючи заробітну плату, зарплату, доходи від самозайнятості), процентні доходи, дивіденди, а також доходи від маєтків та трестів, а також державні трансферти (соціальне забезпечення, державна допомога, соціальна допомога, виплати у зв’язку з втратою годувальника та інвалідністю). Не включаються медичне обслуговування, оплачене роботодавцем, позичені гроші, страхові виплати, подарунки, талони на харчування, державне житло, приріст капіталу, медичне обслуговування або відшкодування податків. 

Згідно з даними перепису населення 2018 року, національний дохід на душу населення за рік становив 32 621 долар США в доларах 2018 року, як показано в таблиці нижче.З Бюро перепису населення США ми бачимо, що дохід на душу населення нижчий за середній дохід домогосподарства в 60 293 долари США, який обчислюється шляхом групування кількості людей у ​​кожному домогосподарстві.

Кожна метрика має свої переваги.Дохід на душу населення корисний при аналізі великої кількості людей, наприклад, населення США, яке становить понад 300 мільйонів.  Однак середній дохід домогосподарств є корисним при визначенні доходів сімей у США та, зокрема, скільки сімей у бідності.

Ключові винос

  • Дохід на душу населення – це показник суми грошей, зароблених на людину в країні чи географічному регіоні.
  • Дохід на душу населення допомагає визначити середній дохід на одну людину для оцінки рівня життя населення.
  • Дохід на душу населення як показник має обмеження, які включають його нездатність враховувати інфляцію, диспропорції доходів, бідність, багатство чи заощадження.

Використання доходу на душу населення

Мабуть, найпоширенішим використанням доходу на душу населення є встановлення багатства району чи його нестачі.Наприклад, дохід на душу населення – це одна з метрик, яку Бюро економічного аналізу США (BEA) використовує для ранжирування найбагатших округів США, інша – середній дохід домогосподарств.

Дохід на душу населення також корисний для оцінки доступності регіону. Його можна використовувати разом із даними про ціни на нерухомість, наприклад, щоб допомогти визначити, чи недоступні середні будинки для середньої родини. Сумно відомі дорогі райони, такі як Манхеттен та Сан-Франциско, підтримують надзвичайно високі співвідношення середньої ціни житла до доходу на душу населення.

Підприємства можуть також використовувати дохід на душу населення, коли розглядається питання відкриття магазину в місті чи регіоні. Якщо населення міста має високий дохід на душу населення, компанія може мати більше шансів отримати прибуток від продажу своїх товарів, оскільки жителі матимуть більше грошей, ніж місто з низьким доходом на душу населення.

Обмеження доходу на душу населення

Хоча дохід на душу населення є популярною метрикою, він має деякі обмеження.

Норми життя

Оскільки дохід на душу населення використовує загальний дохід населення і ділить його на загальну кількість людей, він не завжди забезпечує точне відображення рівня життя. Іншими словами, дані можуть бути перекошеними, внаслідок чого вони не враховують нерівність доходів.

Наприклад, скажімо, у місті загалом мешкає 50 чоловік, які заробляють 500 000 доларів на рік, а 1000 людей заробляють 25 000 доларів на рік. Ми розраховуємо дохід на душу населення як (500 000 * 50) дол. США (+ 1000 * 25 000 дол. США), щоб отримати загальний дохід у 50 000 000 дол. США. Коли ми ділимо 50 000 000/1050 доларів США (загальна кількість населення), дохід на душу населення складає 47 619 доларів для міста.

Однак дохід на душу населення не дає нам справжньої картини умов життя всіх мешканців міста. Уявіть, якби федеральна допомога чи державна допомога надавалась містам на основі доходу на душу населення. У нашому прикладі місто може не отримати необхідну допомогу, таку як житло та продовольча допомога, якщо поріг доходу на допомогу становив 47 000 доларів США або менше.

Інфляція

Дохід на душу населення не відображає інфляцію в економіці, тобто швидкість зростання цін з часом. Наприклад, якщо дохід на душу населення в країні зросте з 50 000 доларів на рік до 55 000 доларів наступного року, це буде реєструватися як 10-річне збільшення річного доходу населення. Однак, якби інфляція за той самий період становила 4%, дохід у реальному вираженні зріс би лише на 6%. Інфляція розмиває купівельну спроможність споживача та обмежує будь-яке збільшення доходу. Як результат, дохід на душу населення може завищувати доходи населення.

Міжнародні порівняння

Різниця у вартості життя може бути неточною при міжнародному порівнянні, оскільки обмінні курси не враховані в розрахунку. Критики доходу на душу населення припускають, що коригування паритету купівельної спроможності (ППС) є більш точним, завдяки чому ДПП допомагає звести нанівець різницю курсів між країнами. Крім того, інші економіки використовують бартер та іншу негрошову діяльність, що не враховується при обчисленні доходу на душу населення.

Економія та багатство

Дохід на душу населення не включає заощадження чи багатство фізичних осіб. Наприклад, заможна людина може мати низький щорічний дохід від непрацюючої роботи, але отримує кошти від заощаджень, щоб підтримувати якісний рівень життя. Показник на душу населення відображав би заможну людину як малозабезпеченого.

Діти

На душу населення входять діти у загальній чисельності населення, але діти не отримують жодного доходу. Багатодітні країни мали б нерівний результат, оскільки вони мали б більше людей, які розподіляли б дохід, порівняно з країнами з меншою кількістю дітей.

Економічне благополуччя

Благополуччя людей не обов’язково враховується з доходом на душу населення. Наприклад, якість умов праці, кількість відпрацьованих годин, рівень освіти та переваги для здоров’я не враховуються в розрахунках доходу на душу населення. Як результат, загальний добробут громади може не відображатися точно.

Важливо врахувати, що дохід на душу населення є лише однією метрикою, і його слід використовувати разом з іншими вимірами доходу, такими як середній дохід, дохід за регіонами та відсоток жителів, які живуть у злиднях.