Управління цілями (MBO)

Що таке управління за цілями (MBO)?

Управління за цілями (MBO) – це стратегічна модель управління, яка спрямована на підвищення ефективності діяльності організації, чітко визначаючи цілі, на які погоджуються як керівництво, так і працівники. Згідно з теорією, участь у формуванні цілей та планах дій заохочує участь і відданість працівників, а також узгоджує цілі в організації.

Цей термін вперше був викладений гуру управління Пітером Друкером у його книзі 1954 року «Практика управління».

Ключові винос

  • Управління за цілями (MBO) – це стратегічна модель управління, яка спрямована на поліпшення організаційних показників шляхом чіткого визначення цілей, на які погоджуються як керівництво, так і працівники.
  • Згідно з теорією, участь у формуванні цілей та планах дій заохочує участь і відданість працівників, а також узгоджує цілі в організації.
  • Стратегія була сформульована Пітером Друкером у 1950-х роках, деталізуючи п’ять кроків, яких повинні дотримуватися організації.
  • Критики MBO стверджують, що це призводить до того, що працівники намагаються досягти поставлених цілей будь-якими необхідними засобами, часто ціною компанії.

Розуміння управління цілями

Управління за цілями (також відоме як управління за допомогою планування) – це створення інформаційної системи управління (МІС) для порівняння фактичної діяльності та досягнень із визначеними цілями. Практики стверджують, що основними перевагами MBO є те, що воно покращує мотивацію та відданість співробітників та забезпечує кращий зв’язок між керівництвом та працівниками.

Однак зазначена слабкість MBO полягає в тому, що вона надмірно наголошує на постановці цілей для досягнення цілей, а не працює над систематичним планом для цього. Критики MBO, такі як В. Едвардс Деммінг, стверджують, що встановлення таких цілей, як виробничі цілі, змушує працівників досягати цих цілей будь-якими необхідними засобами, включаючи короткі скорочення, що призводять до низької якості.

У своїй книзі, що ввів цей термін, Пітер Друкер виклав кілька принципів управління за цілями. Цілі формулюються за допомогою співробітників і мають бути складними, але досяжними. Працівники отримують щоденні відгуки, і основна увага приділяється винагородам, а не покаранню. Підкреслюється особистий ріст і розвиток, а не негатив за недосягнення цілей.

Друкер вважав, що MBO – це не все лікування, а інструмент для використання. Це надає організаціям процес, при цьому багато практиків стверджують, що успіх MBO залежить від підтримки вищого керівництва, чітко окреслених цілей та навчених менеджерів, які можуть це реалізувати.

Управління цілями на практиці

Управління за цілями окреслює п’ять кроків, які організації повинні використовувати для реалізації методики управління на практиці.

  1. Першим кроком є ​​або визначення, або перегляд організаційних цілей для всієї компанії. Цей широкий огляд повинен виходити з місії та бачення фірми.
  2. Другим кроком є ​​переклад організаційних цілей працівникам. Друкер використав абревіатуру SMART (конкретна, вимірювана, прийнятна, реалістична, обмежена часом) для вираження концепції.
  3. Крок третій – стимулювання участі працівників у встановленні індивідуальних цілей. Після того, як цілі організації діляться із працівниками, зверху донизу, слід заохочувати співробітників допомагати встановлювати власні цілі для досягнення цих великих організаційних цілей. Це надає працівникам більшої мотивації, оскільки вони мають більше можливостей.
  4. Крок четвертий передбачає моніторинг прогресу працівників. На другому етапі ключовою складовою цілей було те, що їх можна виміряти, щоб співробітники та менеджери могли визначити, наскільки добре вони досягнуті.
  5. П’ятий крок – оцінка та винагорода прогресу співробітників. Цей крок включає чесні відгуки про те, чого було досягнуто, а чого не досягнуто для кожного працівника.

Переваги та недоліки управління за цілями

MBO має безліч переваг та недоліків для успіху компанії. Переваги включають співробітників, які пишаються своєю роботою з цілями, які вони знають, що можуть досягти. Це також узгоджує працівників з їх сильними сторонами, навичками та освітнім досвідом. MBO також призводить до посилення комунікації між керівництвом та працівниками. Призначення індивідуальних цілей приносить відчуття важливості працівникам, приносить лояльність до фірми. І нарешті, керівництво може створювати цілі, які ведуть до успіху компанії.

Хоча MBO має багато переваг, є деякі недоліки та обмеження. Оскільки MBO орієнтована на цілі та завдання, вона часто ігнорує інші частини компанії, такі як культура поведінки, здоровий дух роботи та сфери участі та внеску. MBO збільшує навантаження на працівників для досягнення цілей у визначені терміни. Крім того, якщо керівництво покладається виключно на MBO для всіх управлінських обов’язків, це може бути проблематичним для областей, які не підпадають під MBO.

Питання що часто задаються

Яка мета управління за цілями (MBO)?

MBO використовує набір кількісних або об’єктивних стандартів, за якими вимірює результати діяльності компанії та її працівників. Порівнюючи фактичну продуктивність із заданим набором стандартів, менеджери можуть виявити проблемні області та підвищити ефективність. І керівництво, і працівники знають і погоджуються з цими стандартами та їхніми цілями.

Хто винайшов MBO?

MBO винайшов Пітер Ф. Друкер, консультант з питань управління, вихователь та автор. 39 книг Друкера перекладено більш ніж на тридцять шість мов. 

Які є недоліки використання MBO?

Оскільки MBO повністю орієнтована на цілі та завдання, вона часто ігнорує інші частини компанії, такі як корпоративна культура, поведінка працівників, здоровий дух праці, екологічні проблеми та сфери участі та внеску в спільноту та соціальне благо.

У чому різниця між MBO та управлінням за винятком (MBE)?

У MBE керівництво звертається лише до випадків, коли цілі або стандарти переступаються. Таким чином, працівники залишаються в спокої до тих пір, поки кваліфікація не буде досягнута.