Ланцюг поставок

Що таке ланцюг поставок?

Ланцюг поставок – це мережа між компанією та її постачальниками для виробництва та розподілу певного товару до кінцевого покупця. Ця мережа включає різні види діяльності, людей, організації, інформацію та ресурси. Ланцюг поставок також представляє кроки, необхідні для повернення товару або послуги з початкового стану до споживача.

Компанії розвивають ланцюги поставок, щоб вони могли зменшити свої витрати і залишатися конкурентоспроможними в бізнесі.

Управління ланцюгами поставок є вирішальним процесом, оскільки оптимізований ланцюг поставок призводить до зниження витрат та прискорення виробничого циклу.

Розуміння ланцюгів поставок

Ланцюг постачання включає ряд кроків, необхідних для отримання товару чи послуги замовником. Етапи включають переміщення та перетворення сировини у готову продукцію, транспортування цих продуктів та розподіл їх до кінцевого споживача. До суб’єктів, що беруть участь у ланцюгу поставок, належать виробники, продавці, склади, транспортні компанії, розподільчі центри та роздрібні магазини.

Ключові винос

  • Ланцюг поставок – це мережа між компанією та її постачальниками для виробництва та розповсюдження певного товару чи послуги.
  • Суб’єкти в ланцюгу поставок включають виробників, продавців, склади, транспортні компанії, розподільчі центри та роздрібну торгівлю.
  • Функції ланцюга поставок включають розробку продукції, маркетинг, операції, розподіл, фінанси та обслуговування споживачів.
  • Управління ланцюгами поставок призводить до зниження собівартості та швидшого виробничого циклу.

Елементи ланцюга поставок включають усі функції, які починаються з отримання замовлення для задоволення запиту замовника. Ці функції включають розробку продукції, маркетинг, операції, розподільчі мережі, фінанси та обслуговування споживачів.

Управління ланцюгами поставок є дуже важливою частиною бізнес-процесу. У цьому ланцюжку є багато різних ланок, які вимагають навичок та досвіду. Коли управління ланцюгами поставок ефективно, це може знизити загальні витрати компанії та підвищити прибутковість. Якщо одна ланка зламається, це може вплинути на решту ланцюга і може коштувати дорого.

Короткий огляд

Скорочуючи затримки з доставкою продукції, успішне управління ланцюгами поставок також сприяє покращенню обслуговування споживачів.

Управління ланцюгами поставок проти управління логістикою бізнесу

Терміни логістика – часто використовуються як взаємозамінні. Логістика, яка є однією ланкою ланцюга поставок, різна.

Логістика стосується конкретно тієї частини ланцюга поставок, яка займається плануванням та контролем руху та зберігання товарів та послуг від місця їх походження до кінцевого пункту призначення. Управління логістикою починається з сировини і закінчується поставкою кінцевого продукту.

Успішне управління логістикою гарантує відсутність затримок з доставкою в будь-якій точці ланцюга, а також те, що продукція та послуги доставляються в хорошому стані. Це, в свою чергу, допомагає зменшити витрати компанії.

Як працює потік виробничих витрат

Потік виробничих витрат відноситься до процесу використання матеріалів та робочої сили для завершення готового продукту, який може бути проданий замовнику. Система управління ланцюгами поставок може зменшити вартість і складність виробничого процесу, особливо для виробника, який використовує багато деталей.

Наприклад, виробник одягу може спочатку перенести на виробництво сировину, таку як тканина, блискавки та інші предмети, що використовуються для виготовлення одягу. Потім виробник несе витрати на оплату праці, щоб керувати машинами та виконувати інші роботи з використанням матеріалів. Після того, як предмети будуть завершені, вони повинні бути упаковані та зберігатися до моменту їх продажу замовнику. 

Надійні постачальники

Ефективний процес управління ланцюгами поставок вимагає надійних постачальників. Це означає, що вони виробляють якісний продукт, який відповідає потребам виробника, і товар доставляється вчасно.

Припустимо, наприклад, що XYZ Furniture виробляє високоякісні меблі, а постачальник забезпечує металеві ручки та інші насадки. Металеві компоненти повинні бути довговічними, щоб їх можна було використовувати на меблях роками, а металеві деталі, що надходять до XYZ, повинні працювати за призначенням. Постачальник повинен мати можливість виконувати замовлення виробника та відвантажувати металеві деталі для задоволення виробничих потреб XYZ. Ці кроки необхідні для отримання якісного продукту, який своєчасно відвантажується замовнику.

Ланцюг постачання та дефляція

Еволюція та підвищення ефективності ланцюгів поставок зіграли значну роль у стримуванні інфляції. Оскільки ефективність переміщення продуктів з А в В зростає, витрати на це зменшуються, що знижує кінцеву вартість для споживача. Хоча дефляція часто розглядається як негативна, ефективність ланцюга поставок є одним з небагатьох прикладів, коли дефляція – це добре.

З продовженням глобалізації ефективність ланцюга поставок стає більш оптимізованою, що утримує тиск на ціни на вхідні ресурси.