Прикладна економіка

Що таке прикладна економіка?

Прикладна економіка застосовує висновки, зроблені з економічних теорій та емпіричних досліджень, до реальних ситуацій з бажаною метою інформування економічних рішень та прогнозування можливих результатів. Метою прикладної економіки є поліпшення якості практики у бізнесі, державній політиці та повсякденному житті, суворо думаючи про витрати та вигоди, стимули та поведінку людей. Прикладна економіка може передбачати використання тематичних досліджень та економетрики, тобто застосування реальних даних до статистичних моделей та порівняння результатів із теоріями, що перевіряються.

Ключові винос

  • Прикладна економіка – це використання знань, отриманих в результаті економічної теорії та досліджень, для прийняття кращих рішень та вирішення реальних проблем. 
  • Прикладна економіка є популярним інструментом у бізнес-плануванні та для аналізу та оцінки державної політики.
  • Фізичні особи також можуть отримати вигоду від застосування економічного мислення та розуміння до особистих та фінансових рішень.

Розуміння прикладної економіки

Прикладна економіка – це застосування економічної теорії для визначення ймовірних результатів, пов’язаних з різними можливими напрямками дій у реальному світі. Краще розуміючи ймовірні наслідки вибору, прийнятого приватними особами, бізнесом та політичними діячами, ми можемо допомогти їм зробити кращий вибір. Якщо економіка – це наука вивчення того, як люди використовують різні, обмежені доступні їм засоби для досягнення заданих цілей, то прикладна економіка – це інструмент, який допомагає вибрати найкращі засоби для досягнення цих цілей. Як результат, прикладна економіка може призвести до складання списків «справ» для кроків, які можна зробити для збільшення ймовірності позитивних результатів у реальних подіях.

Використання прикладної економіки може спочатку передбачати вивчення економічних теорій для розробки питань про обставину чи ситуацію, а потім спиратися на ресурси даних та інші системи відліку, щоб сформувати правдоподібну відповідь на це питання. Ідея полягає у встановленні гіпотетичного результату на основі конкретних поточних обставин, виходячих із відомих наслідків загальних економічних законів та моделей.

Актуальність прикладної економіки в реальному світі

Прикладна економіка може проілюструвати потенційні результати фінансового вибору, зробленого окремими особами. Наприклад, якщо споживач бажає володіти предметом розкоші, але має обмежені фінансові ресурси, оцінка вартості та довгостроковий вплив такої покупки на активи може порівняти їх із очікуваною вигодою від товару. Це може допомогти стратегію попереднього прийняття, щоб підтримати свої довгострокові переваги кинути палити над більш потужними короткостроковими уподобаннями. Або група друзів, яка ділиться великою чашею попкорну, може явно або неявно погодитися на обмеження або поділитися тим, скільки попкорну прийме кожен, щоб уникнути трагедії спільної ситуації.

Прикладна економіка також може допомогти бізнесу приймати кращі рішення. Розуміння наслідків економічних законів попиту та пропозиції у поєднанні з даними про минулі продажі та маркетинговими дослідженнями щодо їх цільового ринку може допомогти бізнесу прийняти рішення щодо ціноутворення та виробництва. Усвідомлення провідних економічних показників та їх зв’язок з галуззю фірми та ринками може допомогти в оперативному плануванні та бізнес-стратегії. Розуміння економічних ідей, таких як проблеми головного агента, трансакційні витрати та теорія фірми, може допомогти бізнесу розробити кращі схеми компенсацій, контрактів та корпоративних стратегій. 

Прикладна економіка є безцінним інструментом для тих, хто формує державну політику. Багато економістів працюють для прогнозування як непередбачуваних наслідків. Наприклад, розуміння того, що передбачає застосування законів попиту та пропозиції щодо наслідків мінімальних цін, разом із тематичними дослідженнями та емпіричними дослідженнями, може забезпечити кращу політику щодо законодавства про мінімальну заробітну плату.