Думка аудитора

Що таке думка аудитора?

Висновок аудитора – це сертифікація, яка супроводжує аудиті процедур та записів, що використовуються для складання звітності, та дає висновок щодо того, чи є у фінансовій звітності суттєві викривлення. Висновок аудитора також можна назвати думкою бухгалтера.

Розуміння думок аудитора

Висновок аудитора подається у звіті аудитора. Аудиторський звіт починається з вступного розділу, в якому викладається відповідальність керівництва та відповідальність аудиторської фірми. Другий розділ визначає фінансову звітність, щодо якої дається висновок аудитора. У третьому розділі викладено думку аудитора щодо фінансової звітності. Незважаючи на те, що він зустрічається не у всіх аудиторських звітах, четвертий розділ може бути представлений як додаткове пояснення щодо висновку з прихильністю чи негативного висновку.

Щодо аудиту компаній у Сполучених Штатах, то думка може бути думкою без кваліфікації відповідно до загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку (GAAP), кваліфікованою думкою або негативною думкою. Аудит проводить бухгалтер, який не залежить від компанії, яка перевіряється.

Ключові винос

  • Висновок аудитора складається на основі аудиту процедур та записів, що використовуються для складання фінансових записів або звітів.
  • Існує чотири різні типи думок аудитора.
  • Висновок аудитора представлений у аудиторському звіті, який включає вступний розділ, розділ, який визначає відповідну фінансову звітність, інший розділ, який викладає думку аудитора щодо цієї фінансової звітності, та факультативний четвертий розділ, який може доповнити інформацію або надати додаткові відповідні інформація.

Некваліфікований аудит думок

Некваліфікована думка також відома як чиста думка. Аудитор повідомляє висновок без кваліфікації, якщо передбачається, що у фінансовій звітності відсутні суттєві викривлення. Крім того, надається висновок без кваліфікації щодо внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, якщо керівництво взяло на себе відповідальність за його створення та обслуговування, а аудитор виконав польові роботи для перевірки його ефективності.

Кваліфікований аудит

Кваліфікований висновок дається, коли фінансові записи компанії не виконували GAAP у всіх фінансових операціях. Незважаючи на те, що формулювання кваліфікованого висновку дуже схоже на висновок без кваліфікації, аудитор надає додатковий параграф, що включає відхилення від GAAP у фінансовій звітності, та вказує, чому аудиторський звіт не є некваліфікованим.

Кваліфікований висновок може бути наданий або через обмеження обсягу аудиту, або через метод бухгалтерського обліку, який не відповідав GAAP. Однак відхилення від GAAP не є поширеним і не спотворює фінансовий стан компанії в цілому.

Несприятлива думка

Найбільш несприятлива думка, яку може отримати бізнес, – це несприятлива думка. Несприятлива думка свідчить про те, що фінансові записи не відповідають ЗПБО і містять суттєві суттєві та поширені викривлення. Несприятлива думка може бути показником шахрайства, і державні установи, які отримують негативну думку, змушені коригувати свою фінансову звітність та переглядати фінансову звітність. Інвестори, кредитори та інші фінансові установи зазвичай не приймають фінансову звітність із негативними думками як частину своїх боргових угод.

Відмова від думки

У випадку, якщо аудитор не може заповнити аудиторський звіт через відсутність фінансових записів або недостатню співпрацю з боку керівництва, аудитор видає застереження щодо висновку.Це називається обмеженням сфери застосування та є свідченням того, що жодної думки щодо фінансової звітності не вдалося визначити.  Відмова від думки – це не сама думка.