Грошовий потік від інвестиційної діяльності

Що таке рух грошових коштів від інвестиційної діяльності?

Грошовий потік від інвестиційної діяльності – це один із розділів у звіті про рух грошових коштів, який повідомляє, скільки грошей було створено або витрачено від різних видів інвестиційної діяльності за певний період. Інвестиційна діяльність включає придбання фізичних активів, інвестиції в цінні папери або продаж цінних паперів або активів.

Негативний грошовий потік часто свідчить про погані результати діяльності компанії. Однак негативний грошовий потік від інвестиційної діяльності може бути зумовлений значними обсягами грошових коштів, що вкладаються в довгострокове здоров’я компанії, такі як дослідження та розробки.

Розуміння руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

Перш ніж аналізувати різні типи позитивних та негативних грошових потоків від інвестиційної діяльності, важливо переглянути, де інвестиційна діяльність компанії підпадає під її фінансову звітність. Існує три основні фінансові звіти: баланс, звіт про прибутки та звіти про рух грошових коштів.

Баланс забезпечує огляд активів, пасивів та власного капіталу компанії на конкретну дату. Звіт про прибутки та збитки дає огляд доходів та витрат компанії за певний період. Звіт про рух грошових коштів заповнює розрив між звітом про прибутки та збитки та показує, скільки грошей генерується або витрачається на операційну, інвестиційну та фінансову діяльність за певний період.

Ключові винос

 • Грошовий потік від інвестиційної діяльності – це розділ звіту про рух грошових коштів, який відображає зароблені або витрачені грошові кошти, пов’язані з інвестиційною діяльністю.
 • Інвестиційна діяльність включає придбання фізичних активів, інвестиції в цінні папери або продаж цінних паперів або активів.
 • Негативний грошовий потік від інвестиційної діяльності може бути не поганим знаком, якщо керівництво інвестує в довгострокове здоров’я компанії.

Види грошових потоків

Загалом у звіті про рух грошових коштів подається рахунок грошових коштів, що використовуються в операціях, включаючи оборотні кошти, фінансування та інвестування. У звіті про рух грошових потоків є три розділи – позначені заходи.

Грошовий потік від операційного

Операційна діяльність включає будь-які витрати або джерела готівки, які залучені до повсякденної господарської діяльності компанії. Будь-яка готівка, витрачена або отримана від продукції чи послуг компанії, перелічена в цьому розділі, включаючи:

 • Гроші, отримані від реалізації товарів та послуг
 • Виплата відсотків
 • Зарплата та заробітна плата
 • Виплати постачальникам за запаси або товари, необхідні для виробництва
 • Виплати податку на прибуток

Грошовий потік від фінансування

Гроші, створені або витрачені на фінансову діяльність, показують чисті грошові потоки, задіяні у фінансуванні діяльності компанії. Фінансова діяльність включає:

 • дивідендні виплати
 • Викуп акцій
 • Пропозиції облігацій – приносять готівку

Грошовий потік від інвестування

Грошові потоки від інвестиційної діяльності забезпечують рахунок грошових коштів, що використовуються для придбання необоротних активів – або довгострокових активів , що забезпечить вартість у майбутньому. 

Інвестиційна діяльність є важливим аспектом зростання та капіталу. Зміна основних засобів (ЗІЗ), яка є великою позицією на балансі, вважається інвестиційною діяльністю. Коли інвестори та аналітики хочуть знати, скільки компанія витрачає на ЗІЗ, вони можуть шукати джерела та використання коштів у розділі інвестування у звіті про рух грошових коштів.

Капітальні витрати (CapEx), також знайдені в цьому розділі, є популярним показником капітальних вкладень, що використовуються при оцінці запасів. Збільшення капітальних витрат означає, що компанія інвестує в майбутні операції. Однак капітальні видатки – це зменшення грошового потоку. Як правило, компанії зі значним обсягом капітальних витрат перебувають у стані зростання.

Нижче наведено кілька прикладів грошових потоків від інвестиційної діяльності, а також те, чи створюють статті негативний чи позитивний грошовий потік.

 • Придбання основних фондів грошовий потік негативний
 • Придбання таких інвестицій, як акції або цінні папери – грошовий потік негативний
 • Кредитування грошей – грошовий потік негативний
 • Продаж основних засобів – грошовий потік позитивний
 • Продаж інвестиційних цінних паперів – грошовий потік позитивний
 • Збір позик та страхових надходжень – грошовий потік позитивний

Короткий огляд

Якщо компанія має різницю у вартості своїх необоротних активів з періоду до періоду (на балансі), це може означати, що в звіті про рух грошових коштів є інвестиційна діяльність.

Приклад руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

Нижче подано звіт про рух грошових коштів від Apple Inc.10-Q звітом компанії, виданим 29 червня 2019 р.

Три розділи звіту Apple про рух грошових коштів перелічені з операційною діяльністю вгорі та фінансовою діяльністю внизу звіту (виділено оранжевим кольором).У центрі – інвестиційна діяльність (виділена синім кольором).

Інвестиційна діяльність, яка мала негативний потік грошових потоків, виділена червоним кольором і включає:

 • Покупки товарних цінних паперів на 21,9 мільярда доларів
 • Платежі за придбання основних засобів на 7,7 мільярда доларів
 • Платежі за придбання бізнесу та нетоварні цінні папери

Інвестиційні заходи, які мали позитивний рух грошових потоків, виділені зеленим кольором і включають:

 • Надходження від строків погашення товарних цінних паперів на 26,7 млрд. Дол
 • Виручка від продажу товарних цінних паперів на 49,5 мільярда доларів

Чистий грошовий потік, отриманий від інвестиційної діяльності, склав 46,6 мільярда доларів за період, що закінчився 29 червня 2019 року. Загалом Apple мала позитивний грошовий потік від інвестиційної діяльності, незважаючи на те, що витратила майже 8 мільярдів доларів на нові основні засоби.

Як і будь-який аналіз фінансової звітності, найкраще аналізувати звіт про рух грошових коштів в парі з балансом та звітом про прибутки та збитки, щоб отримати повне уявлення про фінансовий стан компанії.

Питання що часто задаються

Що таке грошовий потік від інвестиційної діяльності?

Грошовий потік від інвестиційної діяльності – це грошові кошти, які були створені (або витрачені) на необоротні активи, призначені для отримання прибутку в майбутньому. Видами діяльності, які це може включати, є капітальні витрати, позика грошей та продаж інвестиційних цінних паперів. Поряд з цим, витрати на основні засоби належать до цієї категорії, оскільки вони є довгостроковою інвестицією. Грошовий потік від інвестиційної діяльності відображається у звіті про рух грошових коштів.

Як ви розраховуєте грошовий потік від інвестиційної діяльності?

Розглянемо гіпотетичний приклад чистого річного грошового потоку від інвестиційної діяльності Google. Протягом року компанія витратила 30 мільярдів доларів на капітальні видатки, з яких більшість складали основні засоби. Разом з цим, він придбав 5 мільярдів доларів інвестицій та витратив 1 мільярд доларів на придбання. Компанія також реалізувала позитивний приплив у розмірі 3 мільярди доларів від продажу інвестицій. Щоб розрахувати грошовий потік від інвестиційної діяльності, суму цих статей склали б, щоб отримати річну цифру – 33 мільярди доларів.

Чому грошовий потік від інвестиційної діяльності важливий?

Грошовий потік від інвестиційної діяльності є важливим, оскільки він показує, як компанія розподіляє грошові кошти на довгострокову перспективу. Наприклад, компанія може інвестувати в основні фонди, такі як основні засоби, для розвитку бізнесу. Хоча це сигналізує про негативний грошовий потік від інвестиційної діяльності в короткостроковій перспективі, це може допомогти компанії генерувати грошовий потік у довгостроковій перспективі. Компанія також може вкласти гроші в короткострокові товарні цінні папери, щоб допомогти збільшити прибуток.