Модель росту Гордона (GGM)

Що таке модель зростання Гордона (GGM)?

Модель росту Гордона (GGM) використовується для визначення внутрішньої вартості акцій на основі майбутньої серії дивідендів, які ростуть із постійною швидкістю. Це популярний і прямий варіант моделі дивідендної дисконтування (ДДМ). GGM припускає, що дивіденди постійно зростають із постійною швидкістю, і визначає поточну вартість нескінченного ряду майбутніх дивідендів. Оскільки модель передбачає постійний темп зростання, вона, як правило, використовується лише для компаній зі стабільними темпами зростання дивідендів на акцію.

Ключові винос

  • Модель росту Гордона (GGM) припускає, що компанія існує вічно і що при оцінці акцій компанії постійно зростають дивіденди.
  • GGM бере нескінченний ряд дивідендів на акцію і дисконтує їх назад до теперішнього часу, використовуючи необхідну норму прибутку.
  • GGM – це варіант моделі дивідендної дисконтування (DDM).
  • GGM ідеально підходить для компаній зі стабільними темпами зростання, враховуючи припущення про постійне зростання дивідендів.

Розуміння моделі зростання Гордона (GGM)

Модель росту Гордона оцінює запаси компанії, використовуючи припущення про постійне зростання виплат, які компанія здійснює своїм простим акціонерам. Три основні вхідні дані в модель – це дивіденди на акцію (DPS), темпи зростання дивідендів на акцію та необхідна норма прибутку (RoR).

GGM намагається розрахувати справедливу вартість акцій незалежно від переважаючих ринкових умов та враховує фактори виплати дивідендів та очікувану дохідність ринку. Якщо вартість, отримана за моделлю, перевищує поточну торгову ціну акцій, то акції вважаються заниженими і відповідають вимогам до покупки, і навпаки.

Дивіденди на акцію представляють річні виплати, які компанія здійснює своїм простим акціонерам, тоді як темпи приросту дивідендів на акцію – це те, наскільки збільшується ставка дивідендів на акцію з одного року в інший. Необхідна норма прибутку – це мінімальна норма прибутку, яку інвестори готові прийняти, купуючи акції компанії, і існує кілька моделей, які інвестори використовують для оцінки цієї ставки.

GGM припускає, що компанія існує вічно, і виплачує дивіденди за акцію, які постійно зростають. Для оцінки вартості акції модель бере нескінченний ряд дивідендів на акцію і дисконтує їх назад до теперішнього часу, використовуючи необхідну норму прибутку. Формула заснована на математичних властивостях нескінченного ряду чисел, що зростають з постійною швидкістю.

Джерело: Школа бізнесу Стерна, Нью-Йоркський університет

Основне обмеження моделі зростання Гордона полягає у припущенні постійного зростання дивідендів на акцію. Дуже рідко коли компанії демонструють постійне зростання дивідендів через ділові цикли та несподівані фінансові труднощі чи успіхи. Таким чином, модель обмежена фірмами, що демонструють стабільні темпи зростання.

Друге питання виникає із співвідношенням між коефіцієнтом дисконтування та темпами зростання, що використовуються в моделі. Якщо необхідна норма прибутковості нижча за швидкість зростання дивідендів на акцію, результатом є негативне значення, що робить модель нікчемною. Крім того, якщо необхідна норма прибутковості така ж, як і швидкість зростання, вартість на акцію наближається до нескінченності.

Приклад моделі зростання Гордона (GGM)

Як гіпотетичний приклад можна розглянути компанію, акції якої торгуються за ціною 110 доларів за акцію. Ця компанія вимагає мінімальної норми прибутку у розмірі 8% (r) і виплатить дивіденди у розмірі 3 долари на акцію наступного року (D 1 ), яка, як очікується, щорічно зростатиме на 5% (g).

Власна вартість (P) запасу розраховується наступним чином:

P=$3.08.05=$100\ begin {align} & \ text {P} = \ frac {\ $ 3} {.08 .05} = \ $ 100 \\ \ end {align}UP=.08.05

Відповідно до Моделі росту Гордона, на даний момент акції на ринку переоцінені на 10 доларів.

Питання що часто задаються

Що вам говорить модель росту Гордона (GGM)?

Модель росту Гордона (GGM) намагається розрахувати справедливу вартість акцій незалежно від переважаючих ринкових умов і враховує фактори виплати дивідендів та очікувану дохідність ринку. Якщо вартість GGM перевищує поточну ринкову ціну акції, то акції вважаються заниженими і їх слід купувати. І навпаки, якщо вартість нижча за поточну ринкову ціну акції, то акції вважаються завищеними і повинні бути продані.

Які вхідні дані для моделі зростання Гордона (GGM)?

Трьома ключовими вхідними даними GGM є дивіденди на акцію (DPS), темпи зростання дивідендів на акцію та необхідна норма прибутку (RoR). DPS – це щорічні виплати, які компанія здійснює своїм простим акціонерам, тоді як темпи зростання DPS – це щорічні темпи збільшення дивідендів. Необхідна норма прибутку – це мінімальна норма прибутку, яку інвестори готові прийняти, купуючи акції компанії.

Які недоліки моделі зростання Гордона (GGM)?

Основне обмеження GGM полягає у припущенні постійного зростання дивідендів на акцію. Дуже рідко коли компанії демонструють постійний ріст дивідендів через ділові цикли та несподівані фінансові труднощі чи успіхи. Таким чином, модель обмежена компаніями зі стабільними темпами зростання дивідендів на акцію. Інша проблема виникає у взаємозв’язку між коефіцієнтом дисконту та темпами зростання, що використовуються в моделі. Якщо необхідна норма прибутковості нижча за швидкість зростання дивідендів на акцію, результатом є негативне значення, що робить модель нікчемною. Крім того, якщо необхідна норма прибутковості така ж, як і швидкість зростання, вартість на акцію наближається до нескінченності.