Організація саморегулювання – визначення СРО

Що таке саморегулююча організація (СРО)?

Саморегульована організація (СРО) – це організація, така як неурядова організація, яка має повноваження самостійно створювати та застосовувати самостійні галузеві та професійні норми та стандарти. У випадку фінансових СРО, таких як фондова біржа, пріоритетом є захист інвесторів шляхом встановлення правил, норм та встановлення стандартів процедур, що сприяють етиці, рівності та професіоналізму. 

Ключові винос

  • Саморегульована організація (СРО) – це організація, яка має власні сили встановлювати галузеві стандарти та норми.
  • Незважаючи на те, що СРО можуть бути приватною власністю, уряд все ще може диктувати свою більш широку політику.
  • Галузі можуть об’єднатися та створити власні СРО, що дозволяє їм зберігати проблеми конкурентоспроможності та безпеки, якщо бракує державного нагляду.

Розуміння СРО

Незважаючи на те, що СРО є приватними організаціями, вони все ще в певній мірі підлягають регулюванню, накладеному державою. Однак уряд делегує деякі аспекти галузевого нагляду саморегулюючим організаціям. 

Короткий огляд

Будуть застосовуватися будь-які чинні закони чи урядові нормативні акти, і перш за все, поки ті, що встановлені СРО, стають додатковими.

Оскільки СРО має певний регуляторний вплив на галузь чи професію, вона часто може служити сторожовим псом для захисту від шахрайства або непрофесійної практики. Здатність СРО здійснювати регуляторні повноваження не випливає з надання влади повноваженнями.

Натомість СРО часто здійснюють контроль за допомогою внутрішніх механізмів, що регулюють потік ділових операцій. Повноваження можуть також виходити із зовнішньої угоди між подібними компаніями. Мета цих організацій – керувати зсередини, уникаючи прив’язок до управління країною.

Повноваження саморегулюючих організацій

Після того, як саморегульована організація встановлює положення та положення, що спрямовують діяльність, ці правила є обов’язковими для виконання. Відсутність функціонування в рамках зазначених нормативних актів може мати наслідки, і фірма повинна розуміти ці правила, коли розглядає можливість приєднання до СРО.

Крім того, СРО може встановлювати стандарти, яким повинен відповідати професіонал чи бізнес, щоб стати членом, наприклад, мати певну освіту чи працювати таким чином, який галузь вважає етичним.

Додатковою функцією, яку виконує СРО, є навчання інвесторів щодо відповідної ділової практики. СРО надаватиме інформацію та надаватиме інформацію про будь-які сфери інтересів чи проблем, які можуть включати шахрайство або інші неетичні види діяльності у галузі. СРО також може допомогти інвесторам зрозуміти, як працюють їхні інвестиції, та порадити щодо методів зменшення потенційних ризиків, пов’язаних з галуззю цінних паперів.

Приклади саморегулюючих організацій включають:

Також можуть існувати саморегульовані організації, характерні для країни, в якій вони працюють, такі як Організація регулювання інвестиційної галузі Канади (IIROC) та Асоціація пайових фондів в Індії (AMFI). Деякі галузі можуть також створювати СРО, на прикладі Американської асоціації адвокатів та Інституту ядерних енергетичних операцій (INPO).

Приклад у реальному світі: FINRA

Наприклад, Орган регулювання фінансової галузі (FINRA) має повноваження ліцензувати дилерів цінних паперів. Їх повноваження включають можливість аудиту дилерів та пов’язаних фірм та забезпечення відповідності чинним стандартам. Метою є популяризація етичної галузевої практики та покращення прозорості в секторі. 

FINRA також контролює арбітраж між інвесторами, брокерами та іншими залученими сторонами. Цей нагляд забезпечує стандарт вирішення різних суперечок, хоча він також обмежує дії, які фірма може здійснювати поза системою. FINRA не є урядовою організацією. Натомість це приватна організація, заселена фірмами-членами, які складаються з фінансових установ, таких як брокерські дилери та фінансові фахівці. 

Отже, норми та правила, що просуваються та виконуються FINRA, знаходяться під егідою системи саморегулювання. Урядові закони або мандати підпадають під контроль Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Закони федерального чи державного рівня замінять будь-які спеціальні нормативні акти FINRA.