Коефіцієнт обороту активів

Який коефіцієнт обороту активів?

Коефіцієнт оборотності активів вимірює вартість продажу або доходу компанії  відносно вартості її активів. Коефіцієнт оборотності активів може бути використаний як показник ефективності, з якою компанія використовує свої активи для отримання доходу.

Чим вище коефіцієнт оборотності активів, тим ефективніше компанія отримує прибуток від своїх активів. І навпаки, якщо компанія має низький коефіцієнт оборотності активів, це вказує на те, що вона не ефективно використовує свої активи для генерування продажів.

Ключові винос

 • Оборот активів – це відношення загального обсягу продажів або виручки до середніх активів.
 • Ця метрика допомагає інвесторам зрозуміти, наскільки ефективно компанії використовують свої активи для генерування продажів.
 • Інвестори використовують коефіцієнт оборотності активів для порівняння подібних компаній у тому ж секторі чи групі.
 • На коефіцієнт оборотності активів компанії можуть вплинути великі продажі активів, а також значні придбання активів у певному році.

Формула та розрахунок коефіцієнта обороту активів

Нижче наведені кроки, а також формула для розрахунку коефіцієнта оборотності активів.

Коефіцієнт оборотності активів використовує вартість активів компанії у знаменнику формули. Для визначення вартості активів компанії спочатку потрібно розрахувати середню вартість активів за рік.

 1. Розмістіть вартість активів компанії на балансі на початок року.
 2. Знайдіть кінцевий баланс або вартість активів компанії на кінець року.
 3. Додайте початкову вартість активу до кінцевої вартості та розділіть суму на два, що забезпечить середню вартість активів за рік.
 4. Вкажіть загальний обсяг продажів – він може бути вказаний як дохід – у звіті про прибутки та збитки.
 5. Поділіть загальний обсяг продажів або виручки на середню вартість активів за рік.

Що може вам сказати коефіцієнт обороту активів

Як правило, коефіцієнт оборотності активів розраховується щорічно. Чим вищий коефіцієнт оборотності активів, тим кращі показники роботи компанії, оскільки вищі коефіцієнти означають, що компанія приносить більше доходу на долар активів.

Коефіцієнт оборотності активів, як правило, вищий для компаній у певних секторах, ніж у інших. Наприклад, роздрібна торгівля та споживчі товари мають порівняно невелику базу активів, але мають великий обсяг продажів – отже, вони мають найвищий середній коефіцієнт оборотності активів. І навпаки, фірми в таких секторах, як комунальні послуги та нерухомість, мають значну базу активів та низький оборот активів.

Оскільки цей коефіцієнт може сильно варіюватися від однієї галузі до іншої, порівняння коефіцієнтів оборотності активів роздрібної компанії та телекомунікаційної компанії буде не дуже продуктивним. Порівняння мають значення лише тоді, коли вони зроблені для різних компаній в одному секторі.

Приклад використання коефіцієнта обороту активів

Давайте розрахуємо коефіцієнт оборотності активів для чотирьох компаній у секторі роздрібної торгівлі та комунальних послуг – Walmart Inc. (WMT ) (FY2017), Target Corporation (TGT ), AT&T Inc. (T ), та Verizon Communications Inc. (VZ ) - за фінансовий рік, який закінчився 2016.

AT&T та Verizon мають коефіцієнт оборотності активів менше одиниці, що характерно для фірм у телекомунікаційному секторі. Оскільки ці компанії мають велику базу активів, очікується, що вони повільно повертатимуть свої активи шляхом продажу. Очевидно, не було б сенсом порівнювати коефіцієнти оборотності активів для Walmart та AT&T, оскільки вони працюють у дуже різних галузях. Але порівняння коефіцієнтів оборотності активів для AT&T та Verizon може дати кращу оцінку того, яка компанія використовує активи ефективніше.

Наприклад, із таблиці Verizon передає свої активи швидше, ніж AT&T. На кожен долар активів Walmart приносив $ 2,30 продажу, тоді як Target – $ 1,79. Товарообіг може свідчити про те, що роздрібна компанія переживала мляві продажі або зберігала застарілі товарні запаси. Крім того, низький товарообіг може також означати, що компанія має слабкі методи збору. Період стягнення фірми може бути занадто довгим, що призведе до збільшення дебіторської заборгованості. Цільова компанія також не може ефективно використовувати свої активи: основні засоби, такі як майно чи обладнання, можуть простоювати або не використовуватись у повному обсязі.

Використання коефіцієнта обороту активів з аналізом DuPont

Коефіцієнт оборотності активів є ключовим компонентом  аналізу DuPont – системи, яку корпорація DuPont почала використовувати в 1920-х роках для оцінки результативності діяльності корпоративних підрозділів. Перший крок аналізу DuPont розбиває рентабельність власного капіталу (ROE) на три компоненти, один з яких – оборот активів, інші два – маржа прибутку та фінансовий важель. Перший крок аналізу DuPont можна проілюструвати наступним чином:

ROE=(Нет інкомеРеvенуй)⎵Профіт Маргін