Визначення маржі внеску

Що таке маржа внеску?

Рівень внеску може бути вказаний на валовій основі або на одиницю. Він представляє додаткові гроші, що генеруються за кожен проданий товар / одиницю після вирахування змінної частини витрат фірми.

Рівень внеску обчислюється як ціна продажу за одиницю, мінус змінна вартість за одиницю. Також відомий як доларовий внесок за одиницю, показник вказує, як конкретний товар сприяє загальному прибутку компанії. Він надає один із способів показати потенціал прибутку певного товару, пропонованого компанією, та частку продажів, яка допомагає покрити постійні витрати компанії. Будь-який залишок доходу, що залишився після покриття постійних витрат, є отриманим прибутком.

Формула маржі внеску є

Рівень внеску обчислюється як різниця між ціною продажу товару та змінними витратами, пов’язаними з його виробництвом та процесом реалізації.

Вищевказана формула також використовується як співвідношення, щоб отримати відповідь у відсотках, наступним чином:

Contribution Margin Ratio = Sales Revenue – Variable CostsSales Revenue\ text {Співвідношення маржі внеску} = \ \ frac {\ text {Дохід від продажу} – \ text {Змінні витрати}} {\ text {Дохід від продажів}}Співвідношення маржі внеску = Виручка від продажів

Що вам говорить розмір внеску?

Рівень внеску є основою для аналізу беззбитковості, який використовується при загальному плануванні собівартості та ціни реалізації продукції. Рівень внеску допомагає відокремити компоненти фіксованих витрат і прибутку, що надходять від реалізації продукції, і може бути використаний для визначення діапазону продажних цін на товар, рівні прибутку, який можна очікувати від продажів, та структуру комісійних з продажу, виплачуваних команді продаж члени, дистриб’ютори або комісіонери.

Фіксована вартість проти змінної вартості

Одноразові витрати на такі предмети, як машини, є типовим прикладом фіксованої вартості, яка залишається незмінною незалежно від кількості проданих одиниць, хоча вона стає меншим відсотком від вартості кожної одиниці, оскільки кількість проданих одиниць зростає. Інші приклади включають послуги та комунальні послуги, які можуть мати фіксовану вартість і не впливати на кількість одиниць, вироблених чи проданих. Наприклад, якщо уряд пропонує необмежену кількість електроенергії за фіксованою щомісячною вартістю 100 доларів, тоді виробництво десяти одиниць або 10000 одиниць буде мати однакову фіксовану вартість для електроенергії.

Іншим прикладом фіксованої вартості є постачальник послуг хостингу веб-сайтів, який пропонує необмежену кількість хостингу для своїх клієнтів за фіксованою вартістю. Незалежно від того, розміщує клієнт один або десять веб-сайтів та використовує клієнт 100 МБ або 2 ГБ хостингу, вартість хостингу залишається незмінною. У таких сценаріях витрати на електроенергію та веб-хостинг не будуть враховуватися у формулі націнки, оскільки вони представляють фіксовану вартість. Фіксована щомісячна орендна плата або зарплата, виплачувана адміністративному персоналу, також потрапляє до категорії фіксованих витрат.

Однак якщо однакові витрати на електроенергію зростають пропорційно споживанню, а плата за веб-хостинг зростає на основі кількості розміщених сайтів та споживаного простору, тоді витрати будуть розглядатися як змінні витрати. Подібним чином заробітна плата, що виплачується працівникам, які отримують заробітну плату на основі кількості одиниць, яку вони виготовляють (або будь-якої її варіації), є змінними витратами. Кожна така стаття буде врахована для розрахунку націнки на внесок.

Постійні витрати часто розглядаються як потоплені витрати,  які колись витрачені не можуть бути відшкодовані. Ці компоненти витрат не слід враховувати під час прийняття рішень щодо аналізу витрат або заходів з прибутковості.

Ключові винос

  • Рівень внеску представляє частину доходу від реалізації товару, яка не витрачається змінними витратами, а отже, сприяє покриттю постійних витрат компанії.
  • Поняття граничного внеску є одним із основних ключів при аналізі беззбитковості.
  • Низькі норми внесків є в трудомістких компаніях з невеликою кількістю постійних витрат, тоді як капіталомісткі промислові компанії мають вищі постійні витрати і, отже, вищі норми внесків.

Приклад маржі внеску

Скажімо, машина для виробництва чорнильних ручок коштує 10 000 доларів. Для виготовлення однієї чорнильної ручки потрібна така сировина на 0,2 долари, як пластик, чорнило та перо, ще 0,1 долара йде на оплату електроенергії для роботи машини для виготовлення однієї чорнильної ручки, а 0,3 долари – це оплата праці для виготовлення однієї чорнильної ручки.

Ці три компоненти становлять змінну вартість одиниці. Загальна змінна вартість виготовлення чорнильної ручки дорівнює (0,2 $ + 0,1 $ + 0,3 $) = 0,6 $ за одиницю. Якщо загалом виготовлено 100 чорнильних ручок, загальна змінна вартість складе (0,6 * 100 одиниць) = 60 доларів, тоді як виготовлення 10000 ручок для чорнила призведе до загальної змінної вартості (0,6 * 10 000 одиниць) = 6000 доларів. Такі сукупні змінні витрати зростають прямо пропорційно кількості одиниць продукту, що отримується.

Однак виробництво чорнильної ручки буде неможливим без виробничої машини, яка має фіксовану вартість 10 000 доларів. Ця вартість машини являє собою фіксовану вартість (а не змінну вартість), оскільки її витрати не збільшуються залежно від виробленої одиниці. Такі постійні витрати не враховуються у розрахунках націнки на внесок.

Якщо загалом виготовлено 10 000 чорнильних ручок за допомогою машини із змінною вартістю 6000 доларів США та за фіксованою вартістю 10 000 доларів, загальна вартість виготовлення становить 16 000 доларів. Потім вартість за одиницю обчислюється як 16 000/10 000 дол. США = 1,6 дол. США за одиницю. Якщо кожна чорнильна ручка продається за ціною 2 долари за одиницю, прибуток за одиницю досягає

Однак маржа внеску не враховує складові фіксованих витрат і враховує лише складові змінної вартості. Додатковий прибуток, отриманий за кожну продану одиницю, представлений маржою внеску, буде:

(Sale Price-TVC)=($2.0-$0.6)=$1.4 пер Унітжчере:ТVC.= ТпротлVвряблезпрозти  \ begin {align} & \ text {(Ціна продажу} – \ text {TVC)} = (\ $ 2,0 – \ $ 0,6) = \ $ 1,4 \ text {на одиницю} \\ & \ textbf {де:} \\ & TVC = \ text {Загальні змінні витрати} \ end {align}U(Ціна розпродажу-TVC)=($2.0-$0.6)=$1.4 за одиницюде:TVC= Загальні змінні витратиU

Ключовою характеристикою маржі внеску є те, що вона залишається фіксованою на одиницю, незалежно від кількості одиниць, вироблених або проданих. З іншого боку, чистий прибуток на одиницю може збільшуватися / зменшуватися нелінійно із кількістю проданих одиниць, оскільки включає постійні витрати.

У наведеному вище прикладі, якщо загальна кількість виготовлених і проданих чорнильних ручок подвоїться до 20 000, загальна вартість (фіксована + змінна) складе (10 000 дол. США / 20 000 + 0,6) = 1,1 дол. США за одиницю. Прибуток на одиницю буде становити:

По суті, подвоєння кількості проданих одиниць з 10 000 до 20 000 (у два рази) збільшило чистий прибуток на одиницю з 0,4 до 0,9 дол. США (тобто в 2,25 рази).

Однак маржа внеску, яка обчислюється лише щодо змінної вартості, становитиме:

(Sale Price-TVC)=($2.0-$0.6)=$1.4 пер Уніт\ text {(Ціна продажу} – \ text {TVC)} = (\ $ 2,0 – \ $ 0,6) = \ $ 1,4 \ text {за одиницю}(Ціна розпродажу-TVC)=($2.0-$0.6)=$1.4 за одиницю

Рівень внеску залишається незмінним, навіть коли кількість одиниць виробленої та проданої продукції подвоїлася. Це забезпечує інший вимір для оцінки того, скільки прибутку можна отримати за рахунок збільшення обсягу продажів.

2:07

Використання маржі внеску

Рівень внеску може допомогти керівництву компанії вибрати серед кількох можливих продуктів, які конкурують за використання одного і того ж набору виробничих ресурсів. Скажімо, що компанія має машину для виготовлення ручок, яка здатна виробляти як ручки з чорнилом, так і кулькові ручки, і керівництво повинно зробити вибір, щоб виготовити лише одну з них.

Якщо розмір внеску для чорнильної ручки вищий, ніж у кулькової ручки, першій надаватимуть перевагу виробництву через вищий потенціал прибутковості. Таке прийняття рішень є спільним для компаній, які виробляють різноманітний асортимент продукції, і керівництво повинно найефективніше розподіляти наявні ресурси на товари з найбільшим потенціалом прибутку.

Інвестори та аналітики можуть також спробувати розрахувати показник маржі внеску для продуктових компаній. Наприклад, компанія, що виробляє напої, може мати 15 різних продуктів, але основна частина її прибутку може надходити від одного конкретного напою.

Поряд з керівництвом компанії, пильні інвестори можуть пильно стежити за розміром внеску високоефективного продукту порівняно з іншими продуктами, щоб оцінити залежність компанії від її зірки. Компанія, яка спрямовує свою увагу на інвестування або розширення виробництва зоряного продукту, або поява конкурентоспроможного продукту, може вказувати на те, що рентабельність компанії та, врешті-решт, ціна її акцій можуть вплинути.

Дуже низькі або негативні значення націнки вказують на економічно нежиттєздатну продукцію, виробництво та реалізацію якої слід відмовитись. Низькі значення маржі внесків можна спостерігати в таких трудомістких галузях промисловості, як виробництво, оскільки змінні витрати вищі, тоді як високі значення маржі внесків переважають у капіталомістких секторах.

Поняття маржі внеску застосовується на різних рівнях виробництва, сегментах бізнесу та продукції. Цифру можна розрахувати для цілої корпорації, для певної дочірньої компанії, для певного підрозділу або підрозділу бізнесу, для певного центру або об’єкта, для дистрибуції або каналу збуту, для товарної лінійки або для окремих продуктів.