Рентабельність загальних активів (ROTA)

Що таке рентабельність загальної суми активів?

Рентабельність загальних активів (ROTA) – це коефіцієнт, який вимірює прибуток компанії до сплати відсотків та податків (EBIT) відносно її загальної суми чистих активів. Він визначається як співвідношення між чистим доходом та загальним середнім активом або сумою фінансового та операційного доходу, яке отримує компанія у фінансовому році, порівняно із середнім показником загальних активів цієї компанії.

Коефіцієнт вважається показником того, наскільки ефективно компанія використовує свої активи для отримання прибутку. EBIT використовується замість чистого прибутку, щоб метрика була зосереджена на операційному прибутку без впливу податкових різниць або різниці у фінансуванні порівняно з аналогічними компаніями.

Ключові винос

  • Рентабельність загальних активів показує, наскільки ефективно компанія використовує свої активи для отримання прибутку.
  • Показник ROTA може бути використаний для визначення того, які компанії звітують про найефективніше використання своїх активів порівняно з їх доходами.
  • Існує певне занепокоєння щодо того, що ROTA покладається на балансову вартість загальних активів, а не на їх ринкову вартість, що дає віддачу, яка виглядає вищою, ніж мала б бути насправді.

Розуміння рентабельності загальної суми активів

Чим більший прибуток компанії пропорційно до її активів (і чим більший коефіцієнт з цього розрахунку), тим ефективніше ця компанія, як кажуть, використовує свої активи. ROTA, виражений у відсотках або десяткових кодах, дає уявлення про те, скільки грошей приносить кожен долар, вкладений в організацію.

Це дозволяє організації бачити взаємозв’язок між своїми ресурсами та доходами, а також може забезпечити точку порівняння, щоб визначити, чи використовує організація свої активи більш-менш ефективно, ніж раніше. В обставинах, коли компанія заробляє новий долар за кожен долар, вкладений у неї, ROTA, як кажуть, становить один, або 100 відсотків.

Формула рентабельності загальних активів – ROTA

Щоб розрахувати ROTA, розділіть чистий прибуток на середню загальну суму активів у певному році або на кінцевий дванадцятимісячний період, якщо дані доступні. Той самий коефіцієнт можна також представити як добуток норми прибутку та загального обороту активів.

Як розрахувати ROTA

Щоб розрахувати ROTA, отримайте показник чистого прибутку з звіту про прибутки та збитки компанії, а потім додайте відсотки та / або податки, сплачені протягом року. Отриманий результат – це прибуток компанії.

Потім номер EBIT слід розділити на загальні чисті активи компанії, щоб показати прибуток, який компанія принесла за кожен долар активів у своїх книгах.

Сукупні активи включають протирахування за цим коефіцієнтом, що означає, що резерв сумнівних рахунків та накопичена амортизація віднімаються із загального залишку активів перед розрахунком коефіцієнта.

Обмеження використання рентабельності загальних активів (ROTA)

З часом вартість активу може зменшуватися або збільшуватися. У разі нерухомості вартість активу може зрости. З іншого боку, більшість механічних частин бізнесу, таких як транспортні засоби чи інші машини, як правило, знецінюються з часом, оскільки знос впливає на їх вартість.

Оскільки формула ROTA використовує балансову вартість активів з балансу, це може суттєво занижувати фактичну ринкову вартість основних засобів. Це призводить до вищого результату коефіцієнта, який показує віддачу від загальної суми активів, яка є більшою, ніж мала б бути, оскільки знаменник (сукупні активи) занадто низький.

Іншим обмеженням є те, як співвідношення працює із фінансуваними активами. Якби борг був використаний для придбання активу, ROTA може виглядати сприятливо, тоді як компанія може насправді мати проблеми з виплатою процентних витрат.

Коефіцієнт вхідних даних може бути скоригований з урахуванням функціональних значень активів, враховуючи процентну ставку, яка наразі сплачується фінансовій установі. Наприклад, якщо актив був придбаний за кошти позики з процентною ставкою 5%, а рентабельність пов’язаного з ним активу становила 20% прибутку, то скоригована ROTA становила б 15%.

Оскільки багато нових компаній мають більші суми боргу, пов’язані з їхніми активами, ці коригування можуть зробити бізнес виглядати менш привабливим в очах інвесторів. Як тільки ці борги почнуть очищатися, ROTA, здається, покращиться відповідно.