Звіт про прибутки та збитки (ПЗ)

Що таке звіт про прибутки та збитки?

Звіт про прибутки та збитки (збитки та збитки) – це фінансовий звіт, який підсумовує доходи, витрати та витрати, понесені протягом певного періоду, як правило, фінансового кварталу або року. Звіт про прибутки та збитки є синонімом звіту про прибутки та збитки.

Ці записи містять інформацію про здатність компанії або нездатність отримувати прибуток за рахунок збільшення доходу, зменшення витрат або того й іншого. Деякі називають звіт про прибутки та збитки як звіт про прибутки та збитки, звіт про прибутки та збитки, звіт про діяльність, звіт про фінансові результати або доходи, звіт про прибутки та збитки.

Для некомерційних організацій доходи та витрати, як правило, відстежуються у фінансовому звіті, який називається звітом про діяльність (іноді називається звітом про фінансову діяльність або звітом про підтримку).

Управління доходами та збитками означає, як компанія обробляє свою звітність про прибутки та збитки через управління доходами та витратами.

Ключові винос

  • Звіт про прибутки та збитки – це фінансовий звіт, який підсумовує доходи, витрати та витрати, понесені протягом визначеного періоду.
  • Звіт про прибутки та збитки – це одна з трьох фінансових звітів, яку кожна публічна компанія видає щокварталу та щороку, разом із балансом та звітом про рух грошових коштів.
  • Важливо порівнювати звіти про прибутки та збитки за різні звітні періоди, оскільки зміни доходів, операційних витрат, витрат на НДДКР та чистого прибутку з часом мають більший зміст, ніж самі цифри.
  • Разом із балансом та звітом про рух грошових коштів, звіт про прибутки та збитки забезпечує поглиблений огляд фінансових результатів діяльності компанії.

Розуміння звіту про прибутки та збитки (ПЗ)

Звіт про прибутки та збитки – це одна з трьох фінансових звітів, яку кожна публічна компанія видає щокварталу та щороку, разом із балансом та звітом про рух грошових коштів. Часто це найпопулярніший і найпоширеніший фінансовий звіт у бізнес-плані, оскільки він швидко показує, скільки прибутку або збитку генерував бізнес.

Звіт про прибутки та збитки, як і звіт про рух грошових коштів, відображає зміни на рахунках протягом встановленого періоду. З іншого боку, баланс – це моментальний знімок, який показує, чим компанія володіє та що зобов’язана в один момент. Важливо порівняти звіт про прибутки та звіти про рух грошових коштів, оскільки, згідно з методом нарахування, компанія може реєструвати доходи та витрати до того, як грошові кошти переходять у власність.

Звіт про прибутки та збитки має загальну форму, як видно з наведеного нижче прикладу. Він починається з запису про прибуток, відомого як верхній рядок, і віднімає витрати на ведення бізнесу, включаючи вартість проданих товарів, операційні витрати, податкові витрати та витрати на відсотки. Різниця, відома як підсумок, полягає у чистому доході, який також називають прибутком або доходом. Ви можете безкоштовно знайти безліч шаблонів для створення особистого чи ділового звіту про прибутки та збитки в Інтернеті.

Важливо порівнювати звіти про прибутки та збитки за різні звітні періоди, оскільки зміни доходів, операційних витрат, витрат на дослідження та розробки та чистого прибутку з часом мають більший зміст, ніж самі цифри. Наприклад, доходи компанії можуть зростати, але витрати можуть зростати швидше.

Приклад звіту про прибутки та збитки (ПЗ)

Нижче наведено звіт про доходи або звіт про прибутки та збитки за 2013 та 2014 роки (усі цифри у мільйонах доларів США, крім даних за акцію):

За допомогою звіту про доходи можна розрахувати кілька показників, включаючи валову норму прибутку, норму операційного прибутку, норму чистого прибутку та операційний коефіцієнт. Разом із балансом та звітом про рух грошових коштів, звіт про прибутки та збитки забезпечує поглиблений огляд фінансових результатів діяльності компанії.

Питання що часто задаються

Що таке звіт про прибутки та збитки?

Звіт про прибутки та збитки – це один із трьох видів фінансової звітності, що готується компаніями, інші два – це баланс та звіт про рух грошових коштів. Мета звіту про прибутки та збитки – показати доходи та витрати компанії за певний проміжок часу, як правило, один фінансовий рік.

Використовуючи цю інформацію, інвестори та аналітики можуть оцінити прибутковість компанії, часто поєднуючи цю інформацію з інформацією з інших двох фінансових звітів. Наприклад, інвестор може розрахувати рентабельність власного капіталу компанії (ROE), порівнюючи її чистий прибуток (як показано на прибутку та збитках) із рівнем власного капіталу (як показано на балансі).

У чому різниця між звітом про прибутки та збитки та балансом?

Тоді як показник прибутку та виплат відображає доходи, витрати та прибутковість компанії за певний проміжок часу, баланс надає знімок активів та пасивів компанії на певну дату. Як правило, баланс подається станом на останній день фінансового року компанії. Інвестори використовують баланс, щоб зрозуміти фінансову стійкість компанії, порівнюючи суму та якість її активів із її зобов’язаннями.

Чи всі компанії повинні складати звіти про прибутки та збитки?

Компанії, що торгуються публічно, повинні складати звіти про прибутки та збитки та подавати свої фінансові звіти до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), щоб вони могли перевірятися інвесторами, аналітиками та регуляторами. Готуючи ці звіти, державні компанії повинні дотримуватись набору правил та рекомендацій, відомих як загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (GAAP).

З іншого боку, приватні компанії не обов’язково зобов’язані дотримуватися GAAP, а деякі менші компанії можуть навіть не готувати офіційні фінансові звіти.