Внутрішня цінність

Що таке внутрішня цінність?

Внутрішня вартість – це міра того, що вартий актив. Цей показник досягається за допомогою об’єктивного розрахунку або складної фінансової моделі, а не з використанням поточної ринкової ціни цього активу.

У фінансовому аналізі цей термін використовується разом із роботою з виявлення, наскільки це можливо, базової вартості компанії та її грошового потоку. При ціноутворенні опціонів це стосується різниці між ціною вибору опціону та поточною ціною базового активу.

Пояснення внутрішньої цінності

Внутрішня цінність – це загальний термін із корисними значеннями в кількох областях. Найчастіше цей термін передбачає роботу фінансового аналітика, який намагається оцінити внутрішню вартість активу за допомогою фундаментального та технічного аналізу.

Не існує універсального стандарту для обчислення внутрішньої вартості компанії, але фінансові аналітики будують моделі оцінки на основі аспектів бізнесу, які включають якісні, кількісні та перцептивні фактори.

Якісні фактори, такі як бізнес-модель, управління та цільові ринки, – це ті елементи, які специфічні для того, чим займається бізнес. Кількісні фактори, виявлені при фундаментальному аналізі, включають фінансові коефіцієнти та аналіз фінансової звітності. Ці фактори стосуються показників ефективності бізнесу. Перцептивні фактори прагнуть охопити уявлення інвесторів про відносну вартість активу. Ці фактори значною мірою враховуються за допомогою технічного аналізу.

Створення ефективної математичної моделі для зважування цих факторів є роботою фінансового аналітика. Аналітик повинен використовувати різноманітні припущення і намагатися якомога менше зменшити суб’єктивні заходи. Зрештою, будь-яка така оцінка є принаймні частково суб’єктивною. Аналітик порівнює вартість, отриману за цією моделлю, з поточною ринковою ціною активу, щоб визначити, переоцінений чи недооцінений актив.

Деякі аналітики та інвестори можуть поставити більший коефіцієнт зваження на керівну команду корпорації, тоді як інші можуть розглядати прибуток та дохід як золотий стандарт. Наприклад, компанія може мати стабільний прибуток, але керівництво порушило закон чи державні норми, ціна акцій, ймовірно, знизиться. Однак, виконавши аналіз фінансових показників компанії, результати можуть показати, що компанія недооцінена.

Як правило, інвестори намагаються використовувати як якісні, так і кількісні для вимірювання внутрішньої вартості компанії, але інвестори повинні мати на увазі, що результат все-таки є лише оцінкою.

Ключові винос

  • У фінансовому аналізі внутрішня вартість – це розрахунок вартості активу на основі фінансової моделі.
  • Аналітики часто використовують фундаментальний та технічний аналіз для врахування якісних, кількісних та перцептивних факторів у своїх моделях.
  • В торгівлі опціонами внутрішньою вартістю є різниця між поточною ціною активу та ціною страйку опціону.

Дисконтований грошовий потік та внутрішня вартість

Модель дисконтованого грошового потоку (DCF) – це загальновживаний метод оцінки для визначення внутрішньої вартості компанії. Модель DCF використовує вільний грошовий потік компанії та середньозважену вартість капіталу  (WACC). WACC враховує часову цінність грошей, а потім знижує усі свої майбутні грошові потоки до сьогоднішнього дня.

Середньозважена вартість капіталу – це очікувана норма прибутку, яку інвестори хочуть заробити, що перевищує вартість капіталу компанії. Компанія залучає фінансування капіталу шляхом випуску боргів, таких як облігації та акціонерний капітал або акції. Модель DCF також оцінює майбутні потоки доходу, які можуть бути отримані від проекту або інвестицій у компанію. В ідеалі норма прибутку та внутрішня вартість повинні бути вище вартості капіталу компанії.

Майбутні грошові потоки дисконтовані, що означає безризисну норму прибутковості, яку можна було б заробити, а не продовжувати реалізацію проекту чи інвестиції, враховано в рівнянні.Іншими словами, рентабельність інвестицій повинна бути більшою за безризикову ставку.Інакше проект не варто було б продовжувати, оскільки існує ризик втрати.Дохід казначейства США зазвичай використовується як безризикова ставка, яку також можна назвати дисконтною ставкою.

Ринковий ризик та внутрішня вартість

Елемент ринкового ризику також оцінюється у багатьох моделях оцінки. Для акцій ризик вимірюється за допомогою бета-версії – оцінки того, наскільки ціна акцій може коливатися або її волатильність. Бета-версія одного вважається нейтральною або корелює із загальним ринком. Бета, більша за одиницю, означає, що акція має підвищений ризик волатильності, тоді як бета, менша ніж одна, означає, що вона має менший ризик, ніж загальний ринок. Якщо акція має високу бета-версію, має бути більша віддача від грошових потоків, щоб компенсувати підвищені ризики порівняно з інвестицією з низькою бета-версією.

Як бачимо, обчислення внутрішньої вартості компанії включає різні фактори, серед яких є оцінки та припущення. Інвестор, який використовує якісний аналіз, не може знати, наскільки ефективною буде управлінська команда, чи може у них найближчим часом виник скандал. Використання кількісних показників для визначення внутрішньої вартості може занизити ринковий ризик, пов’язаний з компанією, або переоцінити очікуваний дохід або грошові потоки. Крім того, залежно від поточного ринкового середовища, інвестори можуть відчувати більшу чи меншу вигоду від володіння акціями в найближчі місяці, тому це також повинно враховуватись у будь-якій моделі.

Що робити, якщо випуск нового продукту для компанії не відбувся згідно плану? Очікувані майбутні грошові потоки, безсумнівно, будуть нижчими від початкових оцінок, що робить внутрішню вартість компанії набагато нижчою, ніж було визначено раніше.

Короткий огляд

Внутрішня вартість – це основна концепція цінності інвесторів, що прагнуть розкрити приховані інвестиційні можливості. Щоб розрахувати внутрішню цінність, ви повинні добре розуміти фундаментальний аналіз. Курс фундаментального аналізу Investopedia покаже вам, як розрахувати справжню вартість акції та використати недооцінені можливості. Ви дізнаєтесь, як читати фінансову звітність, використовувати коефіцієнти для швидкого визначення вартості, а також вивчати інші техніки, що використовуються професіоналами за понад п’ять годин відео, вправ та інтерактивного вмісту на замовлення.

Внутрішня вартість опціонних контрактів

Внутрішня вартість також використовується при ціноутворенні опціонів, щоб визначити, наскільки опціоном є гроші або який прибуток наразі існує.

Для перегляду, опціонний контракт надає покупцеві право, але не зобов’язання, купувати або продавати базовий цінний папір за попередньо встановленою ціною, яка називається ціною страйку. Опціони мають дати закінчення терміну дії, коли вони можуть бути використані або перетворені в акції базового цінного паперу. Опціон дозволяє інвесторові купувати активи, такі як акції в той час як опціон дозволяє інвестору продати актив. Якщо ринкова ціна після закінчення терміну дії перевищує ціну вибою, опціон кол-ва є вигідним або в грошах. Якщо ринкова ціна нижча за страйк опціону пут, пут вигідний. Якщо будь-який варіант не вигідний після закінчення терміну дії, термін дії опціонів втрачає цінність, і покупець втрачає авансовий внесок або премію, сплачену на початку.

Внутрішня цінність як опціонів кол, так і пут – це різниця між базовою ціною акції та ціною страйку. У випадку опціонів кол і пут, якщо обчислене значення від’ємне, власне значення дорівнює нулю. Іншими словами, внутрішня вартість вимірює лише прибуток, який визначається різницею між ціною страйку опціону та ринковою ціною.

Однак інші фактори можуть визначати вартість опціону та отриману від нього премію. Зовнішнє значення враховує і інші зовнішні фактори, що впливають на ціну опціону, наприклад, скільки часу буде залишилися до закінчення терміну дії або значень часу.

Якщо опціон не має внутрішньої вартості, що означає, що ціна страйку та ринкова ціна рівні, він все одно може мати зовнішню вартість, якщо до закінчення терміну дії залишається достатньо часу для отримання прибутку. Як результат, величина часової вартості опціону впливає на премію опціону. Внутрішня вартість і зовнішня вартість поєднуються, щоб скласти загальну вартість ціни опціону.

Плюси

  • Внутрішня вартість допомагає визначити вартість активу, інвестиції або компанії.

  • Внутрішня вартість надає суму прибутку, яка існує в опціонному контракті.

Мінуси

  • Розрахунок внутрішньої вартості компанії є суб’єктивним, оскільки вона оцінює ризик та майбутні грошові потоки.

  • Внутрішня вартість опціону є неповною, оскільки вона не включає сплачену премію та часову вартість.

Приклад внутрішньої вартості опціону

Скажімо, ціна страйку опціону на виклик становить 15 доларів, а ринкова ціна базової акції – 25 доларів за акцію. Власна вартість опціону кол – 10 доларів або ціна акції 25 доларів мінус ціна страйку 15 доларів. Якби премія за опціон, сплачена на початку торгів, становила 2 долари, то загальний прибуток становив би 8 доларів, якщо внутрішня вартість становила 10 доларів на момент закінчення.

З іншого боку, припустимо, інвестор купує пут-опціон із страйковою ціною 20 доларів за премію 5 доларів, коли базові акції торгуються на рівні 16 доларів за акцію. Внутрішня вартість пут-опціону буде розрахована шляхом взяття ціни страйку 20 доларів і віднімання ціни акції 16 доларів США або 4 долари в грошах. Якби внутрішня вартість опціону коштувала лише 4 долари на момент закінчення, у поєднанні з виплаченою премією 5 доларів, інвестор мав би збитки, незважаючи на те, що опціон знаходиться в грошах.

Важливо зазначити, що внутрішня вартість не включає премію, що означає, що це не справжній прибуток угоди, оскільки вона не включає початкові витрати. Внутрішня вартість лише показує, наскільки грошовий опціон враховує ціну його відшкодування та ринкову ціну базового активу.